Click here for English
 Cliquez ici pour français

Fremtidige aktiviteter (foreløpig).

 • 2021: lokal workshop (WP7), Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Nordland.
 • 2021: PARKAS’ midtveisseminar (utsatt pga. pandemi) – forventet slutten av mai – begynnelse av juni 2021

Seminarer, konferanser, workshop, møter.

2021

 • 28. januar 2021 – PARKAS lokal workshop, del 1  (WP4 og WP5):  «Kulturmiljøpolitikken: hvordan ivareta lokale verdier for fremtiden?» Hardangervidda nasjonalpark (‘kulturkveld’ i regi av Nore og Uvdal Bygdetunet og kommune).
 • 25. februar 2021 – PARKAS lokal workshop, del 2 (WP6 og WP8): «Kulturmiljøpolitikken: hvordan ivareta lokale verdier for fremtiden?» Hardangervidda nasjonalpark (‘kulturkveld’ i regi av Nore og Uvdal Bygdetunet og kommune).

2020

 • 9. januar 2020 – Møte i Saltdal om Kulturminneplanarbeidet i Saltdal kommune. deltaker: Camilla Risvoll. Møtet for å formidle til alle interesserte om planarbeidet, og informere om muligheter for høringsinnspill t.o.m 21.01.2020.
 • 30. januar 2020 – Fagseminar ‘Tilrettelegging og bruk av kulturminner i sårbare områder’, Statens vegvesens prosjekt ‘Kongevegen over Dovrefjell’. Foredrag fra Véronique K. Simon: «Hvordan legge til rette for en bærekraftig bruk av en historisk vandringsvei i sårbare områder? Kulturarvperspektiv».
 • 15. februar 2020 – Fagsamling Norsk Seterkultur – Lillehammer. Foredrag fra Bolette Bele: «Biologisk og immateriell kulturarv i seterlandskapet».

2019

 • 5. mars 2019 – Konferanse KulturArvBuskerud2019, Drammen. Deltakelse fra Véronique K. Simon (nettverksbygging).
 • 27.-28. Mars 2019 – Conference People and networks matter, Karlstad. Keynote Bjørn Egil Flø: «Multiple land-use – cooperation and conflict».
 • 4. april 2019 – PARKAS arbeidsmøte med Buskerud Fylkeskommune, Oslo. Véronique K. Simon, Knut Fageraas & Anne Cathrine Flyen.
 • 26. april 2019 – PARKAS workshop med Nore og Uvdal kommune, Rødberg. Foredrag fra Véronique K. Simon: «Bygge tillit til nasjonalparkforvaltning».
 • 14. august 2019 – Arendalsuka hovedprogram By og land mann mot mann. Arendal. Foredrag fra Bjørn-Egil Flø: «Kjensla av ran. Oppspel til debatt».
 • 13. september 2019 – Kåseri for Teaterfestivalen i Fjaler, Politisk pub, Dale. Foredrag fra Bjørn Egil Flø: «Om kjensler og ran».
 • 18. september 2019 – Undervisning: IKOS Master studenter v/UiO, Oslo. Foredragsholder Véronique K. Simon: 1) «MILJØFORSK-forskerprosjekt «PARKAS» 2018-2021»; 2) «Kulturarv og kulturminner i landskap og naturvernområder. Om natur-kultur samspill og formidling av materiell og immateriell kulturarv i landskapet»; 3) «Kommunikasjon: medvirkningsprosesser og demokrati».
 • 25.-27. september 2019 – Byggnadsvårdens konvent (nordisk konferanse), Mariestad. Foredrag fra Anne Cathrine Flyen: «Konsekvenserna av klimatförändringar för kulturarv på Svalbard».
 • 14.-18. oktober 2019 – PARKAS studietur «Internasjonale komparative studier – forvaltningspraksis og økonomiske, politiske og kulturelle forskjeller», Frankrike (mål: høste erfaringer fra forvaltningspraksis i Europa).
 • 22. november 2019 – PARKAS’ meeting with Buskerud County Council, Oslo. Nils Aage Hafsal.
 • 20.-21. november 2019 – Nasjonalparkkonferanse ‘Velkommen inn’, Nordland nasjonalparksenter, Storjord i Saltdal. Deltakelse fra Camilla Risvoll (foredrag), og Aase Kristine Lundberg. Foredrag: Camilla Risvoll (2019) «Kan vi prate om “urørt villmark”?». Konferanse arrangeres av Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordland nasjonalparksenter.

2018

 • 2. mars 2018 – PARKAS Kick-off seminar  (til stedet: forskergruppen NIKU, NIBIO, NIVA, Nordlandsforskning)
 • 5. april 2018 – ACHS Norway, Oslo
 • 24.-25. april 2018 – Fellesmøte for Forvaltninga på Vidda, Finse. Foredrag fra Véronique K. Simon & Torgrim S. Guttormsen: «Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition – PARKAS».
 • 7. august 2018 – NRK Radio. Bygdesosiolog Bjørn Egil Flø om familiens gård og sitt eget dystre syn på landbrukspolitikk.
 • 5.-6. sept. 2018 – Heiplansamlinga 2018, Åseral. Foredrag fra Bjørn Egil Flø: «Om bygdefolk villrein og vern».
 • 11. september 2018 – Møte med Nore og Uvdal kommune, Oslo
 • 14.-15. september 2018 – Langfjellaseminaret. Deltakelse fra Frode Sundnes
 • 18. september 2018 – MILJØFORSK-oppstartsmøte. Foredrag fra Knut Fageraas & Bjørn Egil Flø: «MILJØFORSK-forskningsprosjekt – PARKAS».
 • 6.-8. november 2018 – PARKAS høstseminar 2018 «Integrering av kulturarv i forvaltningen av nasjonalparker», Geilo (til stedet: partnerinstitusjonene NIKU, NIVA, NIBIO og Nordlandsforskning, Riksantikvaren, DNT, Norsk villreinsenter, Statens Naturoppsyn, Nore og Uvdal kommune, i tillegg til forskere fra forsknings- og forvaltningsorganisasjoner i Frankrike, England og Nederland)
 • 26.-28. november – ECHOPOLIS 2018 «Nature and culture-based strategies and solutions for cities and territories: an idea whose time has come!», Athen. Foredrag fra Torgrim S. Guttormsen, Knut Fageraas & Véronique K. Simon: «Historiographical lenses to the History of National Parks: ideas of past, present and future heritage management».

Feltarbeid, intervjuer.

 • Oktober 2018 (WP3): Intervjuer med forvaltningen, Hardangervidda.
 • Januar-februar 2019 (WP3 og WP7): Intervjuer med forvaltningen, Nordland.
 • Vår 2019 (WP3): Intervjuer med forvaltningen (forts.), Hardangervidda.
 • August 2019 (WP4, WP5 og WP6): intervjuer og feltarbeid med lokalbefolkningen og lokale representanter, Hardangervidda (studieområde Nore og Uvdal kommune).
 • Juli 2020 (WP4): feltarbeid på Hardangervidda (‘walking interview’ med lokale informanter, botanisk undersøkelser og landskapsanalyser).
 • Høst 2020 (WP6): kartarbeid med lokale informanter, Hardangervidda.
 • Høst 2020 (WP6): test av digitalt utstyr med Statens Naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.
 • Vinteren 2020 (WP8): intervjuer med referansegruppe-medlemmer (Den Norsk Turistforening).
 • Desember 2020 til april 2021 (WP4): nettbaserte/telefon samtaler med informanter i Nore og Uvdal kommune (Hardangervidda).