To heldigitale arrangementer som svarte til forventningene.

Forskere trenger kunnskap og innspill fra lokalbefolkningen for å forstå sammenhengen mellom kulturarv og naturarv. Kunnskap og tillit er nøkkelen til god forvaltning av vidda. I forskningsprosjektet Parkas ønsker vi å bygge tillit mellom lokalbefolkning ved Hardangervidda og forvaltningen.

I januar og februar inviterte vi de lokale innbyggere i Nore- og Uvdal til to kulturkvelder 28. januar 2021 og 25. februar 2021. Vi ønsket å spørre fjellbygdene om hvordan de som bor og lever tett på Hardangervidda mener at nasjonalparken best forvaltes. Målet vårt med kulturkveldene var å dele det vi har kommet frem til i prosjektet og kvalitetssjekke at bildet vi har trukket er sant.

Våre forventninger til kulturkveldene ble  mer enn oppfylt i to vellykkede kulturkvelder!

Program: Digital workshop og dialog med innbyggerne i studieområde ved Hardangervidda, Nore og Uvdal. Kveldene ble organisert i samarbeid med Nore og Uvdal Bygdetun og kommunen. Det ble avholdt fire presentasjoner av foreløpige resultater etter arbeidet vårt i 2019 og 2020 (intervjuer, feltarbeid, litteraturarbeid, mm.). Presentasjonene ble etterfulgt av en åpen diskusjon med innbyggerne, med utdeling av erfaringer og tilbakespill på våre tolkninger.

28. januar 2021:  Utmarksforvaltning og Naturarv og kulturarv synergier.

  • Bolette Bele (NIBIO) og Véronique K. Simon (NIKU) «Bygdefolkets spor i landskapet – sammenvevd naturarv og kulturarv i Jønndalen og Tøddøldalen».
  • Bjørn Egil Flø (NIBIO) «Sår gror seint – ein refleksjon om korleis fortida pregar den notidige utmarksforvaltinga»

25. februar 2021: Slitasjespor i fjellet og Kartfesting av lokal kunnskap.

  • Knut Fageraas (NINA) og Nils Aage Hafsal (NIKU) «Kartfesting av lokal kunnskap om natur- og kulturarv i Jønndalen og Tøddøldalen: Kan det være nyttig som forvaltningsverktøy?»
  • Anne-Cathrine Flyen (NIKU) «Slitasjespor i fjellet: Hvor mye kan vi tåle og hvordan kan vi hindre slitasje og fortsatt ønske velkommen til bruk av fjellet?»

Her finner du programmet for begge kulturkveldene

Se også: