Click here for the text in English
 Cliquez ici pour le texte en français

 

Prosjektet samler en erfarent tverrfaglig forskningsgruppe fra fem norske forskningsinstitusjoner, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Nordlandsforskning, og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Forskningsaktiviteten styrkes med involvering av syv erfarne internasjonale forskere fra Newcastle University (GB), VetAgro Sup Clermont-Ferrand (F), Cornwall Council (GB), Wageningen University og Research (NL), Ghent University (B), og University College London (GB).

Prosjektet samler også flere sentrale norske myndigheter og frivillige organisasjoner. Offisielle partnere er Riksantikvaren, Sametinget, Saltfjellet Reinbeitedistrikt i Nordland, Nordland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Den Norske Turistforening (DNT), Statskog Nordland og Midtre Nordland Nasjonalparkstyrelse. Vi har nylig etablert et nært samarbeid med Norges Naturoppsyn (SNO), Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylkeskommune og Norsk villreinsenter. Vi har også etablert god kontakt med Miljødirektoratet, Oppland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Hordaland.