Please click here for PARKAS’ latest events in english

PARKAS fullførte arrangementer

28. januar 2021 og 25. februar 2021!
‘Kulturkvelder’ med PARKAS-forskere
Lokal workshop og samtale med innbyggerne i Hardangervidda studieområde, Nore og Uvdal. Organisert i samarbeid med Nore og Uvdal kommune.
Presentasjon av våre nåværende resultater etter dybdeintervjuer og feltarbeid, og diskusjon med innbyggerne for å kontrollere gyldigheten av våre tolkninger.
Deltakere: 30

14.-18. oktober 2019
PARKAS’ studietur – «Internasjonale komparative studier – forvaltningspraksis og økonomiske, politiske og kulturelle forskjeller», Frankrike
Faglig og vitenskapelig observasjon av forvaltningen av store verneområder i regionen Auvergne Rhône-Alpes, Frankrike.
Deltakere: PARKAS forskningsgruppen, med representant fra VetAgro Sup (PARKAS forsknings- og forvaltningsorganisasjon i Frankrike)
Feltarbeid og åpne samtaler med aktører i ulike stillinger og forskjellige interessegrupper, fra stats- og regionalnivå til kommuner, ranger, grunneiere og gründere, samt flere forskere på universitet/høyskole.

6.-8. november 2018 
PARKAS’ høstseminar – «The integration of cultural heritage in national park management», Geilo
Seminar adresserte publikums tillit til politiske beslutningsprosesser og forvaltningsaksjoner i store verneområder.
Deltakere: 23 representanter fra PARKAS’ nærmeste partnerinstitusjoner.
11 innlegg: 4 presentasjoner/faglig innlegg/foredrag fra PARKAS-gruppa, 4 foredrag fra eksterne partnere (EU-forskere), 3 korte presentasjoner fra partnere (forvaltere/aktører/interesse-gruppen).

Neste arrangementer:

3.-4. juni 2021: PARKAS’ midtveisseminar «Future parks – why should we listen to people?»