PARKAS

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

Hvordan forvalte kultur- og naturarven på Hardangervidda?

Hvordan mener de som bor og lever tett på Hardangervidda at nasjonalparken best forvaltes? En gruppe forskere fra prosjektet PARKAS har nylig vært i Uvdal og Jønndalen for å spørre lokalbefolkningen om nettopp det.

Uvdal og Jønndalen i nordøstre ytterkant av Hardangervidda har et unikt kulturlandskap preget av en over tusenårig historie med landbruk, utmarksbruk, gårds- og seterdrift. For prosjektleder Véronique Karine Simon fra NIKU er det viktig at det er meningene til de som lever og bor i nasjonalparkområdet høres når beslutninger om området tas.

– Personene som bor i og bruker disse områdene daglig, har ofte en annen forståelse enn forvaltende myndigheter av hva de viktigste lokale verdiene er. Skal innbyggerne ha tillit til forvaltningen, må de også oppleve å bli hørt.

 

Kulturarv og naturdrift tett sammenkoblet

Nore og Uvdal kommune hjalp forskerne med å komme i kontakt med folk i Uvdal og Jønndalen med ulike yrker og interesser, alle personer med tilknytning og kjennskap til området. Gjennom samtalene kom det tydelig fram hvordan natur- og landskapsvern er tett sammenvevd med kultur- og driftshistorie.

– For mange av de vi snakket med har nesten alt i naturen en funksjon, og lokalbefolkningen sitter på detaljkunnskap om nasjonalparken. Kulturarven og tradisjonene lokalt er i stor grad knyttet til forvaltning av landskapet. 

Simon mener at denne kunnskapen er en nøkkel til å sikre det biologiske mangfoldet og en bærekraftig bruk av naturen for framtida.

– Tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen hjelper oss i å sikre naturvernområder som miljøressurs og gode for samfunnet i sin helhet, uten at det går ut over lokale bruksinteresser og verneverdier, sier Simon.

Ønsker å skape grunnlag for ny miljøpolitikk og kulturarvforvaltning

NIKU er nå inne i andre år av forskningsprosjektet PARKAS, som handler om å skape forståelse og tillit mellom mellom offentlig forvaltning av naturvernområder og beboere i nærliggende samfunn. Et av prosjektets viktigste mål er å legge grunnlaget for en ny miljøpolitikk og kulturarvforvaltning, med bærekraftig drift og ivaretakelse av kulturarv som idealer.

I løpet av vinteren 2019-2020 planlegger forskergruppa å ta turen tilbake til Jønndalen og Uvdal for flere intervjuer og innspill. De skal også se på resultatene her fra i sammenheng med innspill fra beboere nær den andre nasjonalparken forskningsprosjektet tar for seg; Svartisen.

 

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

 

Dr. Véronique Karine Simon

Prosjektleder Véronique Karine Simon.
Simon er arkitekt og forsker, og ansatt i NIKUS avdeling for kulturarv og samfunn.


PARKAS (Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition) er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert over fire år (2018-2021) gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program. PARKAS er ledet av NIKU med forskere fra NIVA, NIBIO og Nordlandsforskning, samt en gruppe forskere fra flere europeiske land.

 

2 Comments

 1. Kjell August Sletten

  6. januar 2020 at 23:12

  Veldig interessant forskning og helt riktig tilnærming. Jeg har hytte i Jønndalen og regulerte området jeg bygget hytte på i 1988. Snakket da mye med Nå avdøde Stein Flaata, som hadde en unik kunnskap om både reinforvaltning og likedan plassering hytter i dalen. Jeg lærte utrolig mye av han.
  – Sist vinter var jeg på ski ett par ganger inn til mårbu og da så jeg to «tellestokker» langs løypa. Hva er resultatet av denne tellingen?

  • Véronique Simon

   17. april 2020 at 14:36

   Hei Kjell August, takk for kommentarene dine og beklager sent svar.
   Jeg er glad for å høre at du synes forskningen vi gjør er interessant og at vi har valgt riktig tilnærming til problemstillingen på Hardangervidda.
   Det er umiddelbart veldig interessant å vite at du har god kjennskap til Jønndalen. I år skal vi prøve å få til et åpent arbeidsmøte i Nore- og Uvdal for å diskutere problemstillingene i prosjektet med innbyggere og brukere i bygda. Vil du være interessert å delta?
   Jeg kjenner til en Stein Hartvik Flaata i Jønndalen, men Stein Flaata må da være hans far?

   Kanskje til interesse for deg: Vi har nylig publisert en liten mediesak i forskning.no som tar opp noe av forskningen vår på østvidda: https://forskning.no/kulturlandskap-landbrukspolitikk-naturvern/husdyr-og-folk-gjorde-hardangervidda-til-apent-landskap/1660025 (også lagt ut på parkas nettside parkas.niku.no)

   – Jeg har hørt om tellinga langs løypa til Mårbu, men vet dessverre ikke noe mer om resultatet.

   Hilsen,
   Véronique

Legg igjen en kommentar til Véronique Simon Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2023 PARKAS

Theme by Anders NorenUp ↑